Dergi Hakkında

Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi (The Journal of Interdisciplinary Food Studies) (ISSN 2791-6960, e-ISSN 2792-0259); fen ve mühendislik alandaki gıda çalışmalarını sosyal ve sağlık bilimleriyle etkileşimini inceleyen multidisipliner bir dergidir.

Dergi yayın kabul süreci araştırma ve derleme makaleri için enaz iki kör hakem ve editöryel değerlendirmeden oluşmaktadır. Çalışmaların Etik ve bilimsel ilkelere uygun bir şekilde yapılmış ve yayınlanmış olması esastır. Dergi değerlendirme süreçlerini bilimsel teammülerden taviz vermeksizin mümkün olan en kısa sürede sonlandırmaktadır. Bilim dışı amaçlar (reklam, propaganda vb.) taşıyan yayınlar değerlendirme sürecine tabi tutulmaksızın reddedilir.

Dergimiz "Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Kurulu (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE)" tarafından hazırlanan Tıp Dergilerinde Bilimsel Çalışmaların Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için Öneriler rehberine uyacağını taahhüt etmiştir.

Dergi, bilime erişimi kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak  için yayınlarını erişime açık (open access) sunmaktadır. Dergi Budapeşte Açık Erişim Girişim (BOAI)'ne taraftır.  Yazarlardan yayın değerlendirme ve yayınlanma aşamalarında her hangi bir ücret talep etmemektedir. Yayınlanan makalelerin telifi dergiye ait olup yazara telif ücreti ödenmez. Makalelerimiz Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır

Saygın ulusal ve uluslararası indekslerde taranmaktadır.

Derginin kapsamı; gıdanın ekonomisi, kültürü, tarihi, coğrafyası, yönetimi, dinle, politikayla, turizmle, eğitimle ve daha bir çok sosyal ve sağlık bilim alanıyla interaksiyon kurulmuş araştırma ve derleme makaleler kabul etmektedir. Bu alanda yazılan güncel veya otorite kitap ve diğer kaynakların kritiklerini de kabul etmektedir. Gastronomi alanındaki çalışmalar deginin kapsamı içerisindedir.

Yayıncı: Dr. Abdullah Baycar

Yeni Sayı

Cilt 2 Sayı 1 (2022): Cilt 2 Sayı 1 (2022 Bahar): Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi
Tüm Sayıları Göster