Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi https://foodstudiesjournal.com/index.php/1 <p><a href="https://foodstudiesjournal.com/index.php/1/about">Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi </a>(ISSN 2791-6960, e-ISSN 2792-0259); fen ve mühendislik alandaki gıda çalışmalarını sosyal ve sağlık bilimleriyle etkileşimini inceleyen multidisipliner bir dergidir.</p> <p>Dergi yayın kabul süreci araştırma ve derleme makaleri için enaz iki kör hakem ve editöryel değerlendirmeden oluşmaktadır. Çalışmaların <a href="https://foodstudiesjournal.com/index.php/1/ethic">Etik ve bilimsel</a> ilkelere uygun bir şekilde yapılmış ve yayınlanmış olması esastır. Dergi değerlendirme süreçlerini bilimsel teammülerden taviz vermeksizin mümkün olan en kısa sürede sonlandırmaktadır. Bilim dışı amaçlar (reklam, propaganda vb.) taşıyan yayınlar değerlendirme sürecine tabi tutulmaksızın reddedilir.</p> <p>Dergi, bilime erişimi kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak için yayınlarını <strong>erişime açık (open access)</strong> sunmaktadır. Dergi <a href="https://www.budapestopenaccessinitiative.org/sign/signatures/">Budapeşte Açık Erişim Girişim (BOAI)</a>'ne taraftır. <strong>Yazarlardan yayın değerlendirme ve yayınlanma aşamalarında her hangi bir ücret talep etmemektedir. </strong>Yayınlanan makalelerin telifi dergiye ait olup yazara <strong>telif ücreti ödenmez</strong>. </p> <p>Saygın <a href="https://foodstudiesjournal.com/index.php/1/indeks">ulusal ve uluslararası indekslerde</a> taranmaktadır.</p> <p>Derginin <a href="https://foodstudiesjournal.com/index.php/1/aimandscope">kapsamı</a>; gıdanın ekonomisi, kültürü, tarihi, coğrafyası, yönetimi, dinle, politikayla, turizmle, eğitimle ve daha bir çok sosyal ve sağlık bilim alanıyla interaksiyon kurulmuş araştırma ve derleme makaleler kabul etmektedir. Bu alanda yazılan güncel veya otorite kitap ve diğer kaynakların kritiklerini de kabul etmektedir. Gastronomi alanındaki çalışmalar deginin kapsamı içerisindedir.</p> <p>Yayıncı: Dr. Abdullah Baycar</p> tr-TR editor@foodstudiesjournal.com (Abdullah Baycar) info@foodstudiesjournal.com (Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi ) Sun, 19 Dec 2021 00:00:00 +0300 OJS 3.3.0.6 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 The Progress of Halal Food Trend in the United Kingdom https://foodstudiesjournal.com/index.php/1/article/view/jidfs1 <p>The scopes of halal and haram encompass the entire life of Muslim believers covering marital issues, financial matters, devotional practices, raiment, adornment as well as food and beverages. During the initial era of Islam, the Qur’an and sunna established the core halal regulations, specifically those against consuming pork, blood, carrion, and alcohol. Throughout the time, scholars (<em>mujtahīd</em>) and legal experts have derived more elaborated and detailed regulations from these two fundamental textual sources regarding the science of jurisprudence (<em>usūl al-fiqh</em>). The regulations regarding the scope of halal food and the possibility of halal food production in non-Muslim countries directed scholars to issue legal opinions (<em>fatwā</em>) related to the halal foods. The needs of Muslims living in Europe and North America have played important roles to arouse Westerner’s interest regarding the theoretical concept of halal and its practical application in various areas including food sector. The increasing demand for halal food among Muslim consumers leads enactment of new regulations, introduction of new certification systems, and construction of various delivery industries in the non-Muslim Western countries with the influence of globalisation. The article aims to examine how Muslim immigrants succeed to integrate their religious identity with British food culture and how they influenced the UK food production and consumption systems in a way that suit their specific supply and demand. The research gives a scrutinised explanation regarding the definition of halal food and sheds light on the reasons for the development of halal food production in European countries generally, the UK specifically. The deep analysis of the connection between halal food, religious commitment, and cultural adaptation amongst Muslims who live in non-Muslim Western countries offers new perceptions to evaluate and understand the interests of non-Muslim operated food companies towards halal food production.</p> Emine Enise Yakar Telif Hakkı (c) 2021 Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi https://foodstudiesjournal.com/index.php/1/article/view/jidfs1 Sun, 19 Dec 2021 00:00:00 +0300 The Effects of Brexit and Covid-19 on Food Inflation in the United Kingdom https://foodstudiesjournal.com/index.php/1/article/view/jidfs2 <p>This paper has two purposes: Firstly, it addresses the observed effects of both Brexit and the Covid-19 pandemic on food inflation in the United Kingdom (UK). Secondly, it uses statistics and data from different sources to explore the effect of the exchange rate, the imports costs and the real wages, and to show how those events have contributed to increased price volatility that the pressures on supply and demand can explain. The Covid-19 has created new shortages and additional costs for consumers and producers. In addition, the pandemic can be the starting point of a change in consumers' and producers’ behaviours as it has put forward new challenges in terms of different modes of consumption and production as well as new constraints. The situation is still uncertain and unstable where the ultimate impacts of both Brexit and Covid-19 are yet to be concluded. However, there is a consensus that a spell of inflation will persist, at least in the short term. The combined effects of shortage and disruption in both supply and demand have induced an increase in food prices. The nature of such effects can be compensated by different policy measures such as the stimulus package that aimed to support both producers and consumers. However, the efficiency of these instruments needs to be assessed in order to see if inflation will lead to high deficits and possible risks linked to the downgrading of the UK’s credit rating. In this case, the risks of currency depreciation and of inflation can be seriously harmful to the British economy.</p> Stephane Hlaimi Telif Hakkı (c) 2021 Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi https://foodstudiesjournal.com/index.php/1/article/view/jidfs2 Sun, 19 Dec 2021 00:00:00 +0300 Understanding Kokorec through Gastro-Nationalism and Securitization during EU-Turkey Membership Negotiations https://foodstudiesjournal.com/index.php/1/article/view/jidfs3 <p>Turkey's European Union (EU) membership process began in 1963 with the partnership agreement sign with the European Economic Community. Turkey's application for full membership in 1987 speed the process to achieve EU standards. The negotiations include comprehensive policy changes in many areas, from financial standardization to intellectual property rights. These policies are collected under 35 chapters in which each of these chapters has many significant conditions. Chapter 12 is about food safety, veterinary, and phytosanitary policies. This article examines one of the subjects that is an issue of the first part of the chapter, food safety. <em>Kokorec</em>, a Turkish street food made of animal intestines, has been popularized in EU-Turkey negotiations as it is one of the most critical issues among 35 chapters. <em>Kokorec</em> was presented as it is an essential obstacle for Turkish membership, and if Turkey abandoned this century-old food, it would join the Union. This popularization has been made via media and other platforms such as TV series, articles, songs, and news and debate programs. This article studies this phenomenon under two concepts, securitization and gastro-nationalism. This article suggests that the <em>kokorec</em> has been popularized as one of the most critical issues and subjected to successful securitization. The debate regarding hygiene, authentic cuisine, the national food industry, and other debates are only tools of the securitization for the public view. This study used the social and traditional means of media and suggested that Turkey's public opinion (especially until 2010) regards to EU membership was manipulated through these means. The securitization of <em>kokorec</em> prevents a real discussion about Chapter 12 (and even the 35 chapters) and its content related to food safety, veterinary, and phytosanitary policies. The <em>kokorec</em> also played a significant role in national Turkish cuisine which is an ideal case for gastro-nationalism.</p> Abdullah Baycar Telif Hakkı (c) 2021 Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi https://foodstudiesjournal.com/index.php/1/article/view/jidfs3 Sun, 19 Dec 2021 00:00:00 +0300 Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın Evrensel Gıda Sistemi ve Dağıtımındaki Rolünün Analizi https://foodstudiesjournal.com/index.php/1/article/view/jidfs4 <p>Demografik değişim, artan küresel nüfus, iklim değişikliğinin, tarımsal üretimin değişikliğe uğraması gibi küresel sorunlar karşısında, etkili gıda sistemlerinden kaynaklanan sürdürülebilirlik sorunları günümüzde fazlasıyla tartışılmaktadır. Bu sorunun gelecekte muhtemelen daha ciddi hale geleceği şüphe uyandırmayacak bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Çünkü, mevcut gıda üretimi ve tüketimi, sürdürülebilir olarak kabul edilebilirliğin oldukça uzağında yer almaktadır. Yoksulluk oranlarının son yıllarda arttığı ve milyonlarca insanın sağlıklı bir şekilde gıda temin edemediği gerçeğini de eklediğimiz zaman ortaya daha karamsar bir tablo çıkmaktadır. Mevcut politikaların da yetersizliği ile beraber uzun vadeli sorunlar ile karşı karşıya olduğumuzda göz önünde bulundurulursa, gıda politikalarının acil bir eylem planı ile beraber tekrardan gözden geçirilmesi kaçınılmaz olarak durmaktadır. Bunlar yapılırken özellikle gıda tüketicilerin gıdaya erişimini etkileyen politikalar, işlevsel değer zincirlerine, adil pazar ortamlarına, altyapı ve istikrar politikalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle siyasi karar almanın mikro temelleri, siyasi kurumların ve ideolojinin etkisi ve medyanın rolü ile ilgili olarak önemli yenilikler ve yeni anlayışlar karşımıza çıkmaktadır. Özel sektör kuruluşları ile beraber ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının etkisi de gıda ortamlarının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu noktada özellikle Birleşmiş Milletler önemli bir yere sahip olmaktadır. Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar uluslararası arenada aktif rol almış ve gıda programı doğrultusunda bölüşümün daha adil yapılabilinmesi noktasında önemli adımlar atmıştır. Dünya Gıda Programı da bu noktada karşımıza çıkan önemli kurumlardan birisidir. Tarım ve gıda sektörü, kamu politikalarının politik ekonomisini araştırmak için ideal bir bilim alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda bu makale, gıda literatüründe var olan politikaların kamu ve özel sektör tarafından nasıl kullanıldığını; Gıda temini için hangi adımların atıldığını, Covid-19 döneminde yaşanan enflasyon artışları nedeniyle ortaya çıkan gıda fiyat artışlarının; ve son olarak ise Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın gıda üretiminde ve ulaştırılmasında ulusal ve uluslararası arenada nasıl bir rol oynadığı tartışmaktadır.</p> Emrah Atar Telif Hakkı (c) 2021 Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi https://foodstudiesjournal.com/index.php/1/article/view/jidfs4 Sun, 19 Dec 2021 00:00:00 +0300 Türkiye’de Değişen Sosyoekonomik Durum ve Politikanın Gıda Güvencesine Etkisi https://foodstudiesjournal.com/index.php/1/article/view/jidfs5 <p>Günümüzde gıdaya olan talebin giderek artmasıyla önemli oranda bir kesimin yeterli ve dengeli beslenemediği görülmektedir. Gelir dağılımındaki eşitsizlik ve satın alma gücündeki düşüklük ile gıdaya ulaşmada zorluklar yaşayan kesim hesap edildiğinde adil gıda paylaşımı konusu gözden geçirilmelidir. Gıda hakkı, gıda güvencesi, gıda paylaşımı gibi kavramlar ve bu kavramlarla beraber anılan mevcudiyet, erişilebilirlik, süreklilik vb. konular son yıllarda çokça tartışılmaktadır. Özellikle Covid-19 pandemisi sonrası ülkelerin gıda temininde yaşanan zorluklar, bazı ülkelerin diğer ülkelere gıda satışını sınırlandırma veya durdurma kararları zaman zaman gıdaya ulaşmada zorluklar oluşturmuş, gıda fiyatlarını arttırmıştır. Vatandaşların gıda harcamalarının artması, özellikle düşük gelirli kesimin gıda satın almakta zorlanması gıda politikaları için başarılı ve kalıcı çözümler alınması gerektiğini göstermiştir. ‘Gıda herkes içindir’ düşüncesi için en büyük engel ekonomi olarak hesap edilmektedir. Gıdanın ekonomik maliyetlerini düşüren, her kesimin gıdaya kavuşmasını sağlayan kalıcı bir çözüme yönelik politikalar oluşturulmalıdır. Uzun vadede sorunu kalıcı yapan ekonomik sistemin getirdiği yapısal bozuklukların çözümlerine odaklanılmalıdır. Kısa ve orta vadede ise kişileri güvenilir gıdaya ulaştıracak sosyal politikalar, tarım politikaları ve gıda politikaları birlikte yürütülmelidir. Bu araştırmada, Türkiye’deki gıda politikalarının mevcut gelişimi değerlendirilmiş, mevcut tarımsal desteklemelerden bahsedilmiş, vatandaşların gıda satın alma güçlerine ilişkin inceleme yapılmış, gıda fiyatlarını arttıran unsurlar açıklanarak tartışılmış ve sorunlar incelenerek çözüm önerileri ortaya konulmuştur.</p> Osman İnan Telif Hakkı (c) 2021 Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi https://foodstudiesjournal.com/index.php/1/article/view/jidfs5 Sun, 19 Dec 2021 00:00:00 +0300 Kitap Kritiği The Politics of Food Security Asian and Middle Eastern Strategies https://foodstudiesjournal.com/index.php/1/article/view/jidfs6 <p>Gıda, özellikle günümüzde, devletlerarası ilişkilerin, politikaların, geleceğe yönelik stratejilerin, küresel ve bölgesel işbirliklerinin merkezinde yer alan başlıca etmenlerden biridir. Çünkü özellikle iklim değişikliği ve hızla artan nüfusa karşılık yetersiz kaynaklar, ülkeleri bir açmazla karşı karşıya getirmektedir. Sara Bazoobandi’nin editörlüğünü yaptığı yapılan <em>The Politics of Food Security: Asian and Middle Eastern Strategies</em> adlı kitap genel olarak, yazarların Asya ve Ortadoğu’dan seçtiği ülkeler üzerinden, küresel gıda güvenliğine dikkat çekmeye çalışmaktadır. Kitap Bazoobandi’nin gıda güvenliğine dair genel açıklamalarından sonra her biri farklı bir yazar tarafından ele alınan 10 bölüm halinde incelenmiştir. Ancak bir bütün olarak ele aldığımızda, kitapta gıda güvenliği problemi, muhtemel çözümler, sorunlara karşı geliştirilebilecek ortaklıklar ve anlaşmazlıklar ele alınmıştır. Kitabın her bölümünde ana konu olan ‘’gıda güvenliği’’ üzerinde yoğunlaşılırken soruna, ülkeler ve bölgeler açısından yaşanan farklılıklar getirilmiştir.</p> Kadir Kanat Telif Hakkı (c) 2021 Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi https://foodstudiesjournal.com/index.php/1/article/view/jidfs6 Sun, 19 Dec 2021 00:00:00 +0300