Dergi Hakkında

Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi; yılda iki kez yayınlanan multidisipliner akademik bir bilimsel dergidir. Dergi en az iki kör hakem ve editöryel değerlendirme sürecinden olumlu geçmiş bilimsel çalışmaları yayınlar. Dergi, özgün araştırma ve derleme makalelerini yayınlar. Ayrıca kısa not, kitap kritiği, kısa makale, teknik not, bilimsel görüş, vaka bildirimi ve editöre mektup gibi yazılarıda belirli değerlendirme süreçlerine tabi tutmak koşuluyla yayınlayabilir. Güncel ve önem derecesine göre kapsamı ihlal etmemek koşuluyla bilimsel çerçevede ele alınmış film ve belgesel kritiklerini de yayınlayabilir.

Derginin temel odak noktası gelişen ve değişen dünyada gıdanın fen ve mühendislik konularını sosyal bilimler disiplinleriyle sentezleyerek interdisipliner araştırmaları ön plana çıkarmaktır.

Dergiye gönderilen yayınların kabulünde; etik ilkelere ve bilimsel tavra uygunluk esastır. Ayrıca yazım kuralları, bilimsel araştırma yöntem tekniklerine uygunluk, özgünlük, faydalılık, bilimsellik, objektiflik ve çıkar uyuşmazlığına önem verilmektedir. Çalışmaların ulusal ve uluslarası araştırmacıların ilgisini çekecek düzeyde olması beklenmektedir.

Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler kabul etmektedir. Türkçe gönderilen çalışmaların başlık, özet ve anahtar kelimelerin ayrıca İngilizce tercümeleri istenmektedir. 

Derginin amacı, gıdanın farklı disiplinlerle etkileşimini amprik çalışmalarla ortaya koyacak makaleri yayınlamaktır.

Dergi kapsamı, gıda ile farklı disiplinleri konu alan çalışmalardır. Bu kapsamla kısıtlı kalmaksızın gıdanın ekonomisi, kültürü, tarihi, coğrafyası, yönetimi, dinle, eğitim, sağlık, beslenme, politika ve hukukla ilişkisi incelenmektedir. Güncel sorunlara çözüm olacak tarihi vakaların gıda ile ilişiği, gıda ile ilgili ulusal ve uluslarası örgütler hakkında çalışmalar, turizmde gıda sunumu ve gastronomi derginin kapsamına girmektedir.