Yazar Rehberi

 

Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi (ISSN 2791-6960); fen ve mühendislik alanı olan gıda çalışmalarını sosyal ve sağlık bilimleriyle etkileşimini inceleyen multidisipliner hakemli akademik bir dergidir.

Dergi, özgün araştırma ve derleme makalelerini yayınlar. Ayrıca kısa not, kitap kritiği, kısa makale, teknik not, bilimsel görüş, vaka bildirimi ve editöre mektup gibi yazıları da belirli değerlendirme süreçlerine tabi tutmak koşuluyla yayınlayabilir. Güncel ve önem derecesine göre kapsamı ihlal etmemek koşuluyla bilimsel çerçevede ele alınmış film ve belgesel kritiklerini de yayınlayabilir.

Dergi, Ekim ve Nisan olmak üzere yılda iki kere yayınlanmaktadır. Dergiye yayın gönderimi için sisteme kayıtlı (https://foodstudiesjournal.com/index.php/1/user/register) olmak gerekmektedir. Yayınlar sistemden (https://foodstudiesjournal.com/index.php/1/about/submissions) kabul edilmektedir. E-posta ile gönderiler kabul edilmemektedir. Sistemsel hataları info@foodstudiesjournal.com e-posta adresine bildirebilirsiniz. Yayının türü (araştırma makalesi, derleme, kısa not, editöre mektup, teknik not, bilimsel görüş, vaka bildirimi, film kritiği, kitap kritiği vb.) muhakkak belirtilmelidir.

Yayınların bilimsel değerlendirmesi için öneri gerekçeleriyle beraber en az iki hakem (Ünvan, iletişim bilgileri, E posta adresleri, kurum bilgileri) önerisinde bulunulmalıdır. En az bir hakem yazarların kurum dışından önerilmelidir.

Gönderilen yayınlarda imla, noktalama, yazım yanlışları ve tercüme hatalarının olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Özgün araştırma ve derleme makaleler için yazım kuralları;

 • Yayın, metin dosyasında (Microsoft Office vb.) A4 boyutunda üstten 2.45 cm, alttan 2.45 cm, sağ ve soldan 1.75 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Times New Roman yazı stili tercih edilmeli yazı boyutu 11 punto olmalıdır.
 • Metin çift satır aralıklı, paragraflar arasında tek satır boşluk olacak şekilde tek kolon olarak hazırlanmalıdır.
 • Hakemler için metinde bütün satırlar (sürekli) numaralandırılmalıdır.
 • Kelime sınırlaması 4000-8000 arasında olup en fazla 25 sayfadan oluşmalıdır.
 • Çalışmanın içeriğine uygun, net, kısa ve açıklayıcı bir başlık tercih edilmelidir.
 • Özet, Başlık, Giriş vb. ana başlıklar büyük harfle ve koyu yazılmalı, numaralandırma Giriş kısmında 1’den başlanmalıdır.
 • Ara başlıkların ilk harf büyük olmalıdır.
 • Çalışmayla uyumlu olacak şekilde en az üç en fazla altı anahtar kelime verilmelidir.
 • Özet en az 200 en fazla 350 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Latince isimlerin italik yazılması gibi bilimsel jargona dikkat edilmelidir.
 • Görsel ve tablolar isim ve numaralandırılmalı metin içinde ilgili yere yerleştirilmeli ayrıca farklı bir dosyada iletilmelidir.
 • Matematiksel denklemler numaralandırılmalı ve atıfları belirtilmelidir.
 • Metin içi ve kaynakçada belirtilen referansları gösterme biçimi (APA, Chicago, Harvard, IEEE, Vancouver ve MLA) tercihe bağlı olmakla beraber çalışmanın tamamında aynı biçim kullanılmalıdır.
 • Hakemlere gönderilecek metinde yazarların ismi yazılmamalıdır.

şeklindedir.

Diğer yayınlarda (kısa not, kitap kritiği, film kritiği, kısa makale, teknik not, bilimsel görüş, vaka bildirimi ve editöre mektup) kelime sınırı 2000 olup tablo, görseller ve kaynakçayla beraber 10 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanması gerekmekte olup diğer hususlar özgün araştırma ve derleme makaleler için belirtilen kurallara uyulmalıdır.