Editör Kurulu

Yayıncı: Dr. Abdullah Baycar
Siirt Universitesi, Siirt, Türkiye

 

Alan Editörleri (Alfabetik Sıraya Göre): 
Dr. Abdullah Baycar (Kalite Sistemleri - Gıda ve Beslenme - Gıda Yönetmeliği - Gastronomi)
Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye

Dr. Emrah Atar ( Gıda ve Yönetim - Dünyada Gıda - Gıda ve Mülteciler - Gıda, Şehir ve Çokkültürlülük - Kentsel Politikalar, Kentleşme ve Gıda)
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye

Dr. Etem Çürük (Gıda ve Sağlık)
Chicago Illinois Üniversitesi, Chicago, Illinois, ABD

Öğr. Gör. Kübra Sağlam ( Gıda ve Medya - Gıda ve Hukuk - Gıda Pazarlama - Gıda ve Sağlık - Gıda Ekonomisi - Gastronomi)
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. İsmail Hakkı Tekiner (Gıda ve Sağlık - Gıda ve Beslenme - Gastronomi - Gıda ve Turizm - Gıda ve Sanat - Gıda ve Kültür - Gıda ve Antropoloji)
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Murat Doğan (Gıda ve Turizm - Gıda Kültürü, Gastronomi - Gıda ve Kültür - Gıda ve Antropoloji)
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Rasim Tösten (Gıda ve Eğitim)
Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye

Dr. Sümeyra Yakar (Gıda ve Din - Gıda ve Kültür)
Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Türkiye

Dr. Zeynep Bakkaloğlu (Gıda ve Sanat - Gastronomi - Gıda ve Turizm - Kalite Yönetim Sistemleri - Gıda ve Medya - Gıda ve Sağlık)
İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

 

Yardımcı Editörler (Alfabetik Sıraya Göre):
Huzeyfe Altıok 
Katar Üniversitesi, Doha, Katar

Mesut Arslan
Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

 

Dil Editörleri:
Doç. Dr. Fatma Demiray Akbulut (İngilizce) 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Türkiye

 

İndeks EditörüHamdullah Baycar
Exeter Üniversitesi, Exeter, İngiltere

 

Editör Kurulu (Alfabetik Sıraya Göre):
Dr. Anthony Kumasey
Accra Mesleki Çalışmalar Üniversitesi, Accra, Gana

Doç. Dr. Ebru Akkemik
Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye

Dr. Farhad Hossain
Manchester Üniversitesi, Manchester, İngiltere

Prof. Dr. İbrahim Halil Sugözü
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan

Öğr. Gör. Shah Md Azimul Ehsan
Jagannath Üniversitesi, Dakka, Bangladeş