Etik İlkeler

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi (ISSN 2791-6960) bilimsel etik ilkelere bağlı hazırlanmış akademik çalışmaları kabul edip yayıncılık etik ilkelerine bağlı olarak değerlendirip yayınlar. Bu çerçevede taraflara ait başlıca etik sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır.

Yazarlar için etik ilkeler;

 • Yayınlanacak çalışmalarının amacı ticari çıkar, reklam, propaganda vb. bilimdışı gerekçeler olamaz.
 • Çalışmanın özgün olması, yararlanılan kaynaklar hem metin içinde hem de kaynakçada eksiksiz ve usulüne uygun bir şekilde referans edilerek verilmelidir.
 • Gönderilen çalışmanın başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanma sürecinde olmaması gerekmektedir.
 • Çalışmalarında; intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık vb. bilimsel etik ihlalleri olmaması gerekmektedir.
 • Çalışmaya yazarlık dışı katkı sağlayan özel ve tüzel kişiliklerin destekleri destek türüyle beraber bildirilmeli ve teşekkür kısmında yazar(lar) dışında ayrı bir yerde ifade edilmelidir.
 • İnsan ve hayvan üstü denemelerde varlık ve manevi haklarına riayet edilmeli çalışma öncesi etik kurul kararı (insan üstü denemelerde tıpçıların çoğunlukta olduğu etik kurul olmalı) alınmalıdır.
 • Yazar(lar) arası çıkar çatışması varsa başvuru esnasında bildirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca sorumlu yazar için etik ilkeler;

 • Yazarların belirlenmesi Sorumlu Yazar yükümlülüğündedir.
 • Çalışmada sadece
  • Çalışmanın fikrine veya tasarımına, verilerin elde edilmesine, verilerin analizine, yorumlanmasına büyük ölçüde katkıda bulunan,
  • Makalenin hazırlanmasında, yazılmasında veya gözden geçirilmesinde entelektüel içeriğe eleştirel katkı yapan  

kişiler yazar olarak yayında yer alması gerekmektedir. Yürütülen çalışmada daha az veya farklı bir katkıda bulunan kişiler teşekkür kısmında belirtilmelidir. İhtilaf durumunda durumu açık bir şekilde savunarak Doç. Dr. Rasim TÖSTEN (rasimtosten@siirt.edu.tr; rasimtosten@hotmail.com )’ne başvurunuz.

Hakemler için etik ilkeler;

 • Hakem herhangi bir yolla yazarları öğrenmesi halinde yazarlar ile arasında çıkar çatışması veya fon sağlayıcılık varsa durumu editöre bildirmeli ve hakemlikten çekilmeleri gerekmektedir.
 • Değerlendirmede tarafsız davranmaları zorunludur.
 • Değerlendirme sonucu gerekçe ve eleştireler uyumlu bir ölçüde olmadır.
 • Hakemler değerlendirdikleri yayının yayınlanma öncesi çalışmanın özgünlüğünü ihlal edecek herhangi bir söylem, yayın ve davranışta bulunamazlar.
 • Yazarın yayınlanmak istemediği ek bilgilerin gizliliğini korumak durumundadırlar.
 • Hakemliğin sağladığı imtiyazları şahsi bilimsel çalışmalarına bilimsel yollar dışında herhangi bir yollarla kullanamazlar.

Editörler için etik ilkeler;

 • Editörler alanlarına uygun yayınları kabul etmeliler.
 • Yazarlarla çıkar çatışması içinde olmamaları gerekmektedir.
 • Kararları tarafsız ve bilime katkı sağlayacak yönde olmalıdır.
 • Kararları gerekçesiz olarak hakemlerin kararlarıyla uyumsuz olmamalıdır.
 • Editörler değerlendirdikleri yayının yayınlanma öncesi çalışmanın özgünlüğünü ihlal edecek herhangi bir söylem, yayın ve davranışta bulunamazlar.
 • Yazarlarının yayınlanmak istemediği ek bilgilerin gizliliğini korumak durumundadırlar.
 • Editörlüğün sağladığı imtiyazları şahsi bilimsel çalışmalarına bilimsel yollar dışında herhangi bir yollarla kullanamazlar.

İntihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık vb. bilimsel etik ihlalleri yazarların sorumluluğundadır. Yazarlar, yayınların benzerlik raporlarını göndermek durumundadırlar. Bu tür etik ihlallerin tespit edildiği aşamada yayın direkt ret kararıyla sonuçlanır.

Ayrıca bütün taraflar YÖK- Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne uymak zorundadırlar.

Yukarıdaki belirtilen etik ilke ihlalleri info@foodstudiesjournal.com e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca hem akademik çalışmaların hazırlama aşamalarında hem de yayınların kabul, değerlendirme ve yayınlanma aşamalarındaki yukarda belirtilmeyen etik ihlal şüphe suçlamaları Doç. Dr. Rasim TÖSTEN (rasimtosten@siirt.edu.tr; rasimtosten@hotmail.com )’ne iletilip etik ihlal varlığı onaylandıktan sonra etik ihlal onay raporuyla beraber başvurmaları değerlendirme sürecini hızlandıracaktır.