Amaç ve Kapsam

Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi'nin amacı; fen ve mühendislik alt bilim dalı olan gıdanın sağlık ve sosyal bilim dalları ile interdisipliner bakış açısıyla ulusal ve uluslararası gıda bilim literatürüne katkı sağlamaktır. Ayrıca lokal ve küresel gıda sorun ve krizlerine çözüm sunmaya katkı sağlayacak çalışmalar yayınlamak derginin amaçları içerisindedir.

Aşağıda dergimizin kapsamına giren bazı konular listelenmiştir. Ancak dergimiz aşağıda sayılmayıp gıda ile alakalı farklı konuları da yayınlayabilir.

• Gıda Politikaları 

• Gıda Ekonomisi

• Gıda Tarihi

• Gıda ve Sağlık

• Gıda ve Beslenme

• Gıda ve Din (Helal Gıda, Koşer ve diğer dini konular)

• Gıda ve Eğitim

• Gıda Kalite Yöntemleri

• Gıda Yönetmeliği

• Gastronomi

• Gıda ve Turizm 

• Gıda ve Yönetim

• Dünyada Gıda

• Gıda ve Mülteciler

• Gıda, Şehir ve Çokkültürlülük

• Kentsel Politikalar, Kentleşme ve Gıda

• Gıda ve Uluslararası Örgütler

• Gıda Pazarlama

• Gıda ve Hukuk

• Gıda Etiği

• Gıda Coğrafyası

• Gıda ve Sanat

• Gıda Örgütleri 

• Gıda ve Kültür 

• Gıda ve Antropoloji 

• Gıda ve Kalkınma

• Gıda ve Medya