Türkiye’de Değişen Sosyoekonomik Durum ve Politikanın Gıda Güvencesine Etkisi

Yazarlar

  • Osman İnan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.5791142

Anahtar Kelimeler:

gıda politikaları- tarımsal destekleme- tarım ekonomisi- gıda güvencesi

Özet

Günümüzde gıdaya olan talebin giderek artmasıyla önemli oranda bir kesimin yeterli ve dengeli beslenemediği görülmektedir. Gelir dağılımındaki eşitsizlik ve satın alma gücündeki düşüklük ile gıdaya ulaşmada zorluklar yaşayan kesim hesap edildiğinde adil gıda paylaşımı konusu gözden geçirilmelidir. Gıda hakkı, gıda güvencesi, gıda paylaşımı gibi kavramlar ve bu kavramlarla beraber anılan mevcudiyet, erişilebilirlik, süreklilik vb. konular son yıllarda çokça tartışılmaktadır. Özellikle Covid-19 pandemisi sonrası ülkelerin gıda temininde yaşanan zorluklar, bazı ülkelerin diğer ülkelere gıda satışını sınırlandırma veya durdurma kararları zaman zaman gıdaya ulaşmada zorluklar oluşturmuş, gıda fiyatlarını arttırmıştır. Vatandaşların gıda harcamalarının artması, özellikle düşük gelirli kesimin gıda satın almakta zorlanması gıda politikaları için başarılı ve kalıcı çözümler alınması gerektiğini göstermiştir. ‘Gıda herkes içindir’ düşüncesi için en büyük engel ekonomi olarak hesap edilmektedir. Gıdanın ekonomik maliyetlerini düşüren, her kesimin gıdaya kavuşmasını sağlayan kalıcı bir çözüme yönelik politikalar oluşturulmalıdır. Uzun vadede sorunu kalıcı yapan ekonomik sistemin getirdiği yapısal bozuklukların çözümlerine odaklanılmalıdır. Kısa ve orta vadede ise kişileri güvenilir gıdaya ulaştıracak sosyal politikalar, tarım politikaları ve gıda politikaları birlikte yürütülmelidir. Bu araştırmada, Türkiye’deki gıda politikalarının mevcut gelişimi değerlendirilmiş, mevcut tarımsal desteklemelerden bahsedilmiş, vatandaşların gıda satın alma güçlerine ilişkin inceleme yapılmış, gıda fiyatlarını arttıran unsurlar açıklanarak tartışılmış ve sorunlar incelenerek çözüm önerileri ortaya konulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2021-12-19

Nasıl Atıf Yapılır

İnan, O. (2021). Türkiye’de Değişen Sosyoekonomik Durum ve Politikanın Gıda Güvencesine Etkisi . Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi, 1(1), 62–79. https://doi.org/10.5281/zenodo.5791142