Tarihten Tüketime Tuz: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğrencilerinin Tuz Tüketimine İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Melike Yılmazer İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
  • Tuğçe Akış İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6783670

Anahtar Kelimeler:

Alışkanlıklar- tuzun tarihçesi tuz tüketimi- tuz - koruma

Özet

Antik çağların ender muhafaza yardımcılarından biri olan tuz (sofra tuzu), sadece muhafaza amacıyla değil, aynı zamanda vazgeçilmez bir lezzet arttırıcı olarak da sofralarımızda yer almaktadır. Tuz, geçmişten günümüze ulusların mutfak kültürlerini ve genel sağlık durumlarını etkileyerek stratejik bir öneme sahip olmuştur. İnsanların beslenme alışkanlıkları, tuz tüketim alışkanlıkları ile çok yakından ilgilidir ve bunun tersi de geçerlidir. Bu çalışmada İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğrencilerinin tuz ve tuz tüketimine ilişkin bilgi, tutum ve davranışları anket yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmaya 181 öğrenci katılmıştır. Anketin ilk 7 sorusu sosyo-demografik bilgileri içerirken, sonraki 17 soru öğrencilerin tuz ve iyotlu tuz ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları ile ilgilidir. Katılımcıların güncel bilgileri, tutumları ve tuz tüketim davranışları yorumlanmıştır. Gıdaların hazırlanması sırasında iyotlu tuz kullanımı; iyot eksikliği ve tuzun nasıl saklanması, kullanılması ve doğru tüketilmesi gerektiği hakkında bilgi verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Ayrıca, gıda paketlerinin üzerine tuz miktarı daha görünür bir şekilde yazılmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2022-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmazer, M., & Akış, T. (2022). Tarihten Tüketime Tuz: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğrencilerinin Tuz Tüketimine İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Journal of Interdisciplinary Food Studies, 2(1), 15–24. https://doi.org/10.5281/zenodo.6783670