Tüketicilerin Gıda Ürünlerinde Online Alışveriş Tercihleri Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği

Yazarlar

  • Büşra Astekin Ege Üniversitesi
  • Mehmet Metin Artukoğlu Ege Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6783678

Anahtar Kelimeler:

tüketici tercihleri- pazarlama- E-ticaret- dijital pazarlama- online alışveriş

Özet

Bilişim teknolojileri bireylerin ve toplumların yaşamlarında geniş çaplı ve köklü değişimlere neden olmuştur. Bu değişimlerin en hızlı göze çarptığı noktalardan biri e-ticaret faaliyetlerinde yaşanan dijital dönüşümdür. Bu araştırmanın amacı e-ticaret alanında yaşanan bu dijital dönüşümün bir sonucu olan online alışverişte tüketim tercihlerinin incelenmesi ve analiz edilmesidir. Anket verilerine dayalı olarak hazırlanan bu çalışmada, tüketicilerin gıda ürünleri alışverişlerinde online yöntemleri tercih etme ya da etmeme kararları araştırılmıştır. Araştırma ile, online gıda ürünleri alışverişlerinde tüketicilerin tercih ettikleri marketler, uygulamalar, aylık toplam gıda harcama tutarları, online gıda alışverişi yapma süreleri, sıklıkları, genellikle tercih ettikleri kategoriler, ürünler ve ödeme şekilleri ve katılımcıların online alışveriş ve online gıda alışverişi yapıp yapmama durumları ve online gıda alışverişi yaparken dikkat ettikleri unsurlar incelenmiştir. Tüketicilerin büyük kısmının kadınlar oluşturmakta olup,genellikle; bekar, 26-35 yaş aralığında, üniversite mezunu, orta gelir düzeyine sahip ve özel sektör çalışanıdırlar. Tüketicilerin gıda alışverişlerini genellikle ayda 2-3 defa yaptıkları, aylık gıda harcamalarına 500-2000 TL arasında bütçe ayırdıkları ve ödemelerini çoğunlukla nakit olarak gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Tüketicilerin gıda alışverişi yaparken en çok dikkat ettikleri unsur kalitedir, büyük bir kısmı online alışverişlerini ayakkabı, kıyafet, takı vb. kategorilerde gerçekleştirmektedirler. Tüketicilerin çoğu 3 yılı aşkın bir süredir ve yılda 10’dan fazla internet alışverişi yapmaktadırlar. Tüketicilerin büyük çoğunluğu online gıda alışverişini tercih etmektedir. Market zincirleri, online platformları; tüketicilerin bu platformlara yaklaşımlarını, online alışveriş ve online gıda alışverişi hakkındaki tutum ve algılarını belirleyerek pazarlama stratejilerini geliştirebileceklerdir. Tüketicilerin internet alışverişlerine olan yönelimleri doğrultusunda bu ve bundan sonraki çalışmaların işletmeler ve araştırmacılar için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Astekin, B. ., & Artukoğlu, M. M. (2022). Tüketicilerin Gıda Ürünlerinde Online Alışveriş Tercihleri Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği. Journal of Interdisciplinary Food Studies, 2(1), 25–40. https://doi.org/10.5281/zenodo.6783678