Yakar, E. E. (2021) “The Progress of Halal Food Trend in the United Kingdom”, Journal of Interdisciplinary Food Studies (Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi), 1(1), pp. 1–18. doi: 10.5281/zenodo.5791121.