Karaman, E. E. and Ceyhun Sezgin, A. (2022) “Çaşır (Ferula orientalis L.) Plant and Its Usage in Local Cuisine”, Journal of Interdisciplinary Food Studies (Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi), 2(1), pp. 51–61. doi: 10.5281/zenodo.6783689.