Yakar, E. E. (2021). The Progress of Halal Food Trend in the United Kingdom. Journal of Interdisciplinary Food Studies (Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi), 1(1), 1–18. https://doi.org/10.5281/zenodo.5791121