Karaman, E. E., & Ceyhun Sezgin, A. (2022). Çaşır (Ferula orientalis L.) Plant and Its Usage in Local Cuisine. Journal of Interdisciplinary Food Studies (Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi), 2(1), 51–61. https://doi.org/10.5281/zenodo.6783689